Протест против приемането и ратифицирането на ACTA, 11.02.2012